6w1 ТЕПЕРЬ ЭКЗАМЕН ÓSMOKLASISTY REPETYTORIUM ЛИСТ#товара: 11113924413

Все товары продавца: selkar_pl

Количество 9722 штук

 • Количество
 • Доставка до Калининграда 888 руб
 • Доставка по РФ рассчитывается менеджером после оформления заказа

 • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

  Nowa Era

  [Zestaw] Teraz egzamin 2021 język polski exam preparation repetytorium dla klasy 8 szkoły podstawowej + Teraz egzamin 2021 język angielski exam preparation repetytorium dla klasy 8 szkoły podstawowej + Teraz egzamin 2021 matematyka exam preparation repetytorium dla klasy 8 szkoły podstawowej + Teraz egzamin 2021 matematyka exam preparation arkusze egzaminacyjne dla klasy 8 szkoły podstawowej + Teraz egzamin 2021 język polski exam preparation arkusze egzaminacyjne dla klasy 8 szkoły podstawowe + Teraz egzamin 2021 język angielski exam preparation arkusze egzaminacyjne dla klasy 8 szkoły podstaw

  • Seria: Teraz egzamin ósmoklasisty
  • Autorzy: praca zbiorowa
  • Oprawa: miękka
  • Rok wydania: 2021
  • Liczba tomów: 6

  6w1 Zestaw  TERAZ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY : JĘZYK POLSKI, ANGIELSKI I MATEMATYKA - ARKUSZ + REPETYTORIUM

  Teraz egzamin 2021 język polski exam preparation repetytorium dla klasy 8 szkoły podstawowej

  Nowa edycja Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski" do szkoły podstawowej umożliwia przygotowanie do egzaminu w roku szkolnym 2021-2022, a ponadto utrwalenie wszystkich zagadnień z podstawy programowej poprzez rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Zamieszczony w publikacji materiał ułatwia weryfikowanie postępów: porcje wiedzy do powtórki mają zastosowanie w propozycjach zadań typu egzaminacyjnego. Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji (podczas realizacji bieżącego materiału oraz powtórek egzaminacyjnych), w domu i na zajęciach dodatkowych.- Pozwala uporządkować i sprawnie powtórzyć wymagane na egzaminie treści przedmiotowe dzięki pigułkom wiedzy z nauki o literaturze i języku.- Systematyzuje wiedzę o utworach pod kątem egzaminu dzięki funkcjonalnym opracowaniom wszystkich lektur obowiązkowych dla klas 4-8 (zawiera streszczenia wszystkich lektur, charakterystyki postaci oraz omówienie najważniejszych motywów literackich).- Ułatwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich poprzez samouczki.- Przygotowuje do analizy tekstów ikonicznych w kontekście lektur.- Rozwija umiejętności retoryczne dzięki praktycznym informacjom o środkach retorycznych oraz zadaniom.- Skutecznie przygotowuje do tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych za pomocą szczegółowych instrukcji pisania wypracowań wraz z przykładami ich realizacji oraz ćwiczeń krok po kroku.- Przybliża strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych poprzez praktyczne wskazówki do zestawów poleceń po każdej pigułce wiedzy.- Umożliwia sprawne wyszukanie teorii dzięki systemowi odsyłaczy zamieszczonych obok zadań egzaminacyjnych.

  Teraz egzamin 2021 język angielski exam preparation repetytorium dla klasy 8 szkoły podstawowej

  Ciekawa zabawa to seria do wychowania przedszkolnego, która skupia się na gromadzeniu przez dziecko różnorodnych doświadczeń tak, aby było samodzielne i radziło sobie w życiu. W zestawie dla 5-latka znajdują się cztery części Kart pracy, Pomoce oraz Mój zeszyt (zeszyt grafomotoryczny). Doskonali umiejętności z dotyczących pięciolatka obszarów rozwojowych zawartych w podstawie programowej i stanowi powtórzenie działań na konkretach dzięki dostosowanym do poziomu rozwoju pięciolatka Kartom pracy cz. 1-4.Ułatwia indywidualizację pracy dzięki zawartym w kartach pracy zadaniom trudniejszym, wyrażaniu siebie, zadaniom otwartym i zadaniom dodatkowym.Wspiera inwencję twórczą dzieci, zdolności konstrukcyjne, sprawność manualną i naukę czytania oraz matematyki poprzez Pomoce pięciolatka, czyli gotowe pomoce do zajęć dla każdego dziecka.Umożliwia ćwiczenia grafomotoryczne na dodatkowych kartach grafomotorycznych do każdego kręgu tematycznego i przygotowuje dzieci do nauki pisania dzięki dołączonemu do zestawu zeszytowi grafomotorycznemu z ilustracjami i szlaczkami do rysowania po śladzie.Zaciekawia i pobudza wyobraźnię dzieci różnorodną szatą graficzną i pokazuje zastosowanie różnych materiałów.Rozwija umiejętność uczenia się dzieci oraz wspomaga osiąganie dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w szkole.

  Teraz egzamin 2021 matematyka exam preparation repetytorium dla klasy 8 szkoły podstawowej

  Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka" pomoże uczniowi skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22, a ponadto utrwalić wszystkie zagadnienia z podstawy programowej przewidziane do realizacji przed egzaminem. Repetytorium zostało zweryfikowane po pierwszych egzaminach ósmoklasisty i wzbogacone o zadania, które wystąpiły na egzaminie w roku 2020.- Zawiera praktyczne informacje o egzaminie z matematyki, m.in. ile trwa, co można i czego nie wolno zabrać ze sobą na egzamin, ilu i jakich zadań można się spodziewać.- Ułatwia przypomnienie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy teoretycznej dzięki małym porcjom informacji teoretycznych, ujętych często w tabele, schematy, które ułatwiają zapamiętywanie.- Umożliwia wyćwiczenie kluczowych umiejętności dzięki wielu rozwiązanym przykładom i odpowiadającym im ćwiczeniom do samodzielnego wykonania.- Zapewnia intensywny trening zadaniowy dzięki bogatemu i różnorodnemu zbiorowi zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych.- Zawiera zadania zaprezentowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dzięki czemu zwraca uwagę na najbardziej reprezentatywne przykładowe zadania egzaminacyjne.- Pozwala samodzielnie przeprowadzić próbny egzamin dzięki przykładowemu arkuszowi egzaminacyjnemu podsumowującemu całość powtórzenia.- Umożliwia systematyczną pracę w domu lub w szkole - przejrzysta struktura publikacji pozwala rozłożyć przygotowania na etapy.- Zawiera przydatne informacje matematyczne w formie plakatowej, które zwracają uwagę na wybrane reguły i prawidłowości matematyczne.- Zawiera odpowiedzi i rozwiązania (pod kodami QR) do wszystkich zadań, które pozwalają samodzielnie zweryfikować swoje rozwiązania i ocenić stopień własnego przygotowania do egzaminu.

  Teraz egzamin 2021 matematyka exam preparation arkusze egzaminacyjne dla klasy 8 szkoły podstawowej

  Arkusze egzaminacyjne Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka to 10 zestawów zadań dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022. Zawierają dodatkowo arkusze CKE egzaminu próbnego oraz egzaminu ósmoklasisty z czerwca 2021 r.Pokazują, jak rozwiązywać zadania różnego typu, dzięki szczegółowemu omówieniu jednego arkusza.Pomagają oswoić się z formą arkusza, instrukcjami i kartami odpowiedzi dzięki zestawom zadań wzorowanych na zadaniach przygotowanych przez CKE.Umożliwiają samodzielny trening pod presją czasu dzięki dobraniu zadań w zestawy, które należy rozwiązać w 100 minut - tyle trwa egzamin z matematyki.Ułatwiają doskonalenie indywidualnych strategii egzaminacyjnych dzięki powtarzalności charakterystycznych typów zadań.Zawierają odpowiedzi i rozwiązania (pod kodami QR) do wszystkich zadań, co ułatwia samodzielną weryfikację rozwiązań i ocenę stopnia własnego przygotowania do egzaminu.

  Teraz egzamin 2021 język polski exam preparation arkusze egzaminacyjne dla klasy 8 szkoły podstawowe

  Nowa edycja Arkuszy egzaminacyjnych "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski" zawiera sześć zestawów zadań dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych, które będą obowiązywać na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022. Arkusze umożliwiają dokładne zapoznanie się z formułą egzaminu i typami zadań egzaminacyjnych.Ułatwiają oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną dzięki przydatnym poradom i wskazówkom dotyczącym m.in. budowy arkusza.Pokazują, jak krok po kroku rozwiązywać różne typy zadań egzaminacyjnych poprzez szczegółowe wskazówki do przykładowego arkusza.Pomagają wypracować indywidualne strategie egzaminacyjne oraz ćwiczyć rozwiązywanie zadań w określonym czasie.Uczą uważnego odczytywania instrukcji i nanoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.Umożliwiają zweryfikowanie poprawności rozwiązań za pomocą odpowiedzi i modelowych realizacji wypracowań do każdego arkusza.Sprzyjają wyrabianiu nawyku autokorekty i planowania pracy.Wskazują zagadnienia, które warto powtórzyć, dzięki odniesieniom do repetytorium zawartym w odpowiedziach.Publikacja zawiera komplet map myśli prezentujących najważniejsze motywy literackie w lekturach, których znajomość będzie wymagana na egzaminie w 2022 roku. Mapy ułatwiają zapamiętywanie lektur pod kątem ich problematyki i uczą selekcjonowania informacji na potrzeby tematów wypracowań.

  Teraz egzamin 2021 język angielski exam preparation arkusze egzaminacyjne dla klasy 8 szkoły podstaw

  Arkusze egzaminacyjne "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" zawierają sześć zestawów zadań opracowanych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022. Arkusze umożliwiają dokładne zapoznanie się z formułą egzaminu i typami zadań egzaminacyjnych.Ułatwiają oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną dzięki przydatnym poradom i wskazówkom dotyczącym m.in. budowy arkusza i oceniania poszczególnych zadań.Pokazują, jak krok po kroku rozwiązywać różne typy zadań egzaminacyjnych poprzez szczegółowe wskazówki do przykładowego arkusza.Pomagają wypracować indywidualne strategie egzaminacyjne oraz ćwiczyć rozwiązywanie zadań w określonym czasie dzięki dużej liczbie zadań oraz modelowym nagraniom w formacie egzaminacyjnym.Uczą uważnego odczytywania instrukcji i nanoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.Umożliwiają zweryfikowanie poprawności rozwiązań za pomocą klucza zawierającego przykłady odpowiedzi oczekiwanych, akceptowanych i niepoprawnych oraz modelowe realizacje wypowiedzi pisemnych do każdego testu.Wskazują zagadnienia, które warto powtórzyć, dzięki odniesieniom zawartym w odpowiedziach.

  Корзина 0