KURS Permanentnego przedłużania rzęs z MEN 24H#товара: 7288138418

Все товары продавца: yahoovip

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Вес с индивидуальной упаковкой 1 кг

Цена: 4719 руб

Количество / 8


Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

KURS Permanentnego przedłużania rzęs metodą 1:1

Celem kursu jest nabycie umiejętności profesjonalnego przedłużania rzęs metodą 1:1. Na życzenie klientki możemy rozbudować program szkolenia na inne metody.

Korzyści z zakupu:

  1. Kurs w 24 godziny
  2. 100% legalny dokument
  3. Zaświadczenie według wytycznych MEN
  4. Wpis do rejestru wydanych zaświadczeń pod nr widniejącym na zaświadczeniu
  5. Materiały szkoleniowe
  6. Kurs korespondencyjny ONLINE
  7. Certyfikat

Informacje dodatkowe:

Jesteśmy legalnie działającą instytucją szkoleniową!!!

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Osieku nad Wisłą działa w oparciu o poniższe wpisy:

  • Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu: nr 26
  • Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO): nr 132111
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy: nr 2.04/00100/2016

Sprawdź, czy inne firmy szkoleniowe posiadają wyżej wymienione umocowanie prawne - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

TYLKO WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH UPRAWNIA DO WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ NA ORYGINALNYM GILOSZU I WEDŁUG WZORU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Potrzebujesz innego szkolenia? Skontaktuj się z nami.

Корзина 0