ACARD антикоагулянт 75 мг 60 таблеток#товара: 9498024237

Все товары продавца: wysylamy_zdrowie

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Код производителя ACARD

Название ACARD

Персонаж таблетки

Производитель Polfa Warszawa

Количество штук 60 шт.

Дополнительные характеристики нет

name Счет-фактура

name Я выставляю счет-фактуру НДС

Количество 19 штук

 • Количество
 • Доставка до Калининграда 594 руб
 • Доставка по РФ рассчитывается менеджером после оформления заказа

 • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

  Acard - lek przeciwzakrzepowy, 75 mg, tabletki, 60 sztuk

  Produkt leczniczy Acard stosuje się w chorobie niedokrwiennej serca oraz wszelkich sytuacjach, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

  Acard - Skład:

  Jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

  Wskazania:

  • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
  • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,
  • niestabilna choroba wieńcowa,
  • prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,
  • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,
  • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
  • po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,
  • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
  • zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka,
  • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

  Działanie:

  Acard zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

  Przeciwwskazania:

  Kiedy nie stosować leku Acard:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby;
  • jeśli u pacjenta wystąpiły napady tzw. astmy aspirynowej i były wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
  • jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży.
  • Nie stosować leku jednocześnie z metotreksatem (lek przeciwnowotworowy) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych patrz punkt Stosowanie leku Acard z innymi lekami.
  • Nie stosować leku u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań w postaci uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reyeu2019a).

  Zalecane spożycie:

  Lek Acard zawsze należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

  Stosować doustnie.

  Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości.

  Uwaga: w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach nie powlekanych. W takim przypadku tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

  Zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka:

  Zwykle 1 tabletka dojelitowa (75 mg) na dobę.

  Świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca:

  Jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie!

  Niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca:

  Zwykle 1 tabletka dojelitowa (75 mg) na dobę.

  Stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej:

  Zwykle 1 tabletka dojelitowa (75 mg) na dobę.

  Zapobieganie zatorom naczyń mózgowych i napadom przemijającego niedokrwienia mózgu (ang. TIA transient ischaemic attacks):

  Zwykle 1 tabletka dojelitowa (75 mg) na dobę.

  Po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA:

  1 tabletka dojelitowa (75 mg) na dobę.

  U osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych:

  Zwykle 1 tabletka dojelitowa (75 mg) na dobę.

  Zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka:

  Zalecana dawka dobowa 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 mg do 150 mg).

   

  Zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki:

  1 do 2 tabletek dojelitowych (75 mg do 150 mg) na dobę.

  Możliwe działania niepożądane:

  Acard może - podobnie, jak każdy inny lek - wywoływać działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one wystąpią.

  Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów): - objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.

  Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): - stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji (objawy: czarne smoliste stolce); - przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności enzymów -aminotransferaz.

  Rzadko lub bardzo rzadko: - poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).

  Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): - ciężkie reakcje alergiczne włączając wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk skóry i błon śluzowych w obrębie twarzy i jamy ustnej, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania); - zaburzenia czynności nerek; - hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi).

  Ponadto występowały: - zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania; - reakcje nadwrażliwości, w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego; - zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia; - krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł.

  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Stosowanie leku Acard z innymi lekami:

  Nie stosować jednocześnie leku Acard z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ponieważ lek może nasilać działanie oraz działania niepożądane metotreksatu.

  Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku Acard i ibuprofenu, ponieważ ibuprofen znacząco zmniejsza działanie kwasu acetylosalicylowego.

  Lek Acard można stosować z poniżej wymienionymi lekami po uprzedniej konsultacji z lekarzem:

  - z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;

  - z lekami przeciwzakrzepowymi;

  - z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami;

  - z lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecid, benzbromaron); - z digoksyną;

  - z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi pochodnymi sulfonylomocznika (np. tolbutamidem, chlorpropamidem, glibenklamidem) oraz insuliną;

  - z lekami trombolitycznymi i innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi, np. tyklopidyną;

  -z lekami moczopędnymi, np. furosemidem;

  -z glikokortykosteroidami systemowymi (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako leczenie zastępcze w chorobie Addisona);

  - z lekami przeciwnadciśnieniowymi z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl);

  -z kwasem walproinowym (lek stosowany w padaczce).

  Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

  Ciąża i karmienie piersią:

  Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży (I i II trymestr) jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży (III trymestr) jest przeciwwskazane. Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

  Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

  Lek nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

  Ważne informacje:

  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

  Корзина 0