Acard 75 mg 120 tabl. serce kwas acetylosalicylowy#товара: 11305344223

Все товары продавца: seller

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Код производителя 5527603

Название Acard

Персонаж таблетки

Производитель Polfa Warszawa

Количество штук 120 шт.

Количество 43 штук

 • Количество
 • Доставка до Калининграда 615 руб
 • Доставка по РФ рассчитывается менеджером после оформления заказа

 • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

  Acard® 120 tabletek dojelitowych

  Co to jest Acard i jakie jest działanie leku?

  Acard w dawce 75 mg jest lekiem przeciwzakrzepowym zawierającym kwas acetylosalicylowy - substancję czynną, która hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Acard przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (m.in. w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka czy zapobieganiu niedokrwiennemu udarowi mózgu).

  Agregacja płytek krwi jest podstawowym procesem, od którego zależy stopniowe zwężenie się naczynia wieńcowego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Osadzanie się agregatów płytkowych na zmienionym miażdżycowo odcinku naczynia prowadzi do powstania zakrzepów, stopniowo pogarszających perfuzję mięśnia sercowego aż do jego zawału.

  Lek Acard stosuje się 1 raz dziennie po posiłku. Kapsułkę należy połykać w całości - tabletki dojelitowe Acard posiadają otoczkę i nie rozpadają się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

  Dla kogo przeznaczony jest lek Acard?

  Lek Acard stosuje się:

  w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;

  w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;

  w niestabilnej chorobie wieńcowej;

  w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;

  po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;

  w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;

  u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;

  w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;

  w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

  Substancja czynna: acidum acetylsalicylicum

  Skład leku Acard

  1 tabletka dojelitowa zawiera:

  75 mg substancji czynnej kwasu acetylosalicylowego

  pozostałe składniki to: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

  Acard - dawkowanie i przyjmowanie leku

  Lek Acard dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.

  Stosować doustnie.

  Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

  1 tabletka (75 mg) Acard na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletka dojelitowa leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

  W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

  Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acard?

  Kwasu acetylosalicylowego obecnego w leku Acard nie należy stosować:

  w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

  u pacjentów ze skazą krwotoczną;

  u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

  u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek;

  u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby;

  u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

  jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

  w ostatnim trymestrze ciąży;

  u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

  Zawartość:

  Tabletki leku Acard są barwy białej lub prawie białej, w kształcie serca, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni.

  Opakowanie zawiera 120 tabletek dojelitowych oraz ulotkę.

  Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

  Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFA WARSZAWA

  Pozwolenie: MZ 6725

  Ważne przed zastosowaniem

  Ostrzeżenia

  Przed rozpoczęciem stosowania tabletek Acard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie (np. naproksen) lub inne substancje uczulające

  jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa;

  jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit;

  jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);

  jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;

  jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych leku.

  Nie należy stosować leku Acard przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (również przed niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba).

  Acard w ciąży i okresie karmienia piersią

  Acard można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.

  Krótkotrwałe stosowanie leku Acard przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

  Prowadzenie pojazdów

  Acard nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Acard a stosowanie innych leków - interakcje

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Nie stosować jednocześnie leku Acard:

  z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

  z ibuprofenem.

  Można stosować lek ACARD po uprzedniej konsultacji z lekarzem z lekami wymienionymi poniżej:

  z lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);

  z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami;

  z lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron);

  z lekami przeciwcukrzycowymi

  doustnymi (np. tolbutamid, glibenklamid) oraz insuliną;

  z lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna);

  z lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. fluoksetyna, paroksetyna);

  z lekami moczopędnymi (np. furosemid);

  z glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo;

  z lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. enalapryl, kaptopryl);

  z kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy);

  z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;

  z digoksyną (lek nasercowy).

  Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

  Acard a możliwe skutki uboczne

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu. Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:

  Często (u 1 do 10 na 100 osób):

  objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.

  Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

  stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;

  przemijające zaburzenia czynności wątroby.

  Rzadko lub bardzo rzadko:

  poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).

  Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

  ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania);

  zaburzenia czynności nerek;

  zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

  Ponadto występowały:

  zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania);

  reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego (w tym astma);

  zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia;

  krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  Корзина 0