1. Сад
 2. Удобрения и препараты
 3. Средства защиты растений

RIMEL 30G NA CHWASTY W KUKURYDZY ZIEMNIAKU TITUS#товара: 9228036005

Все товары продавца: agrowieslaw

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель INNVIGO

Вес с индивидуальной упаковкой 6 кг

Код товара RIMEL + ASYSTENT 50ML ZIEMNIAK 0,5HA WAŻNY 2022ROK

name Счет-фактура

name Я выставляю счет-фактуру НДС

Количество 39 штук

Рассчитайте примерную доставку

 • Количество

 • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

  RIMEL 25SG 30g + adiuwant ASYSTENT+ 50ml na 0,5ha

  Data ważności obecnej dostawy: 30.11.2021rok

  Powschodowe zwalczanie perzu, chwastów prosowatych i dwuliściennych w kukurydzy i ziemniaku.

  Zawartość substancji czynnej:

  • Rimel 25SG - rimsulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g/kg)
  • Asystent+ - modyfikowany polieterem trisiloksan i niejonowy zwilżacz

  PRODUKT ORYGINALNY

  ZALETY PAKIETU HANDLOWEGO

  • Długi okres stosowania;
  • Bezpieczny dla upraw kukurydzy oraz ziemniaka;
  • Bezwzględny w walce z chwastami jednoliściennymi oraz dwuliściennymi;
  • Pobierany częściowo przez liście i korzenie chwastów;
  • Idealny produkt do mieszanin zbiornikowych;
  • Błyskawiczna szybkość działania.

  OPIS DZIAŁANIA

  Rimel 25 SG jest herbicydem w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania

  niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Asystent+ - modyfikowany polieterem trisiloksan i niejonowy zwilżacz

  Adiuwant Asystent+ powoduje:

  • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka ochrony roślin;
  • lepsze zwilżenie powierzchni liścia;
  • poprawienie wnikania roztworu do rośliny;
  • zwiększenie skuteczności działania środka ochrony roślin.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Rimel 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie,

  wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na chwasty

  jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).

  Środek Rimel 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik

  pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała.

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Kukurydza

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

  Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce:

  RIMEL 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować w fazach od 1 liścia do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17). Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Ziemniak

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

  Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce:

  RIMEL 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30).

  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania.

  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji po wykonaniu orki i uprawek przedsiewnych można uprawiać kukurydzę lub ziemniak

  Средства защиты растений следует использовать с соблюдением безопасности. Перед каждым использованием читать размещенную информацию

  в этикетке и информация о продукте.

  Покупки средства защиты растений могут осуществляться только лицами, достигшими совершеннолетия и имеющими необходимую квалификацию от людей, приобретающих

  меры защиты растений в соответствии со статьей 28 Закона О мерах защиты завод от 8 марта 2013 г. с изменениями.

  Покупая, вы заявляете, что выполняете вышеуказанные критерии.

  Корзина 0