1. Строительство и Аксессуары
 2. Камины и аксессуары
 3. Аксессуары для рубашки охлаждения
 4. Теплообменники и насосы

Sprzęgło hydrauliczne ocieplone SHE-OC-70kW 5/4#товара: 9637015045

Все товары продавца: a-term

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Бренд ELTERM

Вес с индивидуальной упаковкой 5 кг

Код товара wy303 elterm zwrotnica 0402040 dn32 70kW

name Счет-фактура

name Я выставляю счет-фактуру НДС

Количество 97 штук

Рассчитайте примерную доставку

 • Количество

 • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

  Sprzęgło hydrauliczne SHE-OC

  1 1/4"GW w izolacji EPP do 70kW

  PRODUCENT : ELTERM

  nr wew: wy303

  nr kat: 04 02 070

  Z A S T O S O W A N I E

  Sprzęgło hydrauliczne służy do oddzielenia obiegu kotłowego od obiegu grzewczego. Stosuje się je w układach grzewczych średniej i dużej, składających się z jednego lub więcej kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania podłogowego + obieg ogrzewania grzejnikowego + obieg ogrzewania c.w.u.).W tego typu obiegach zastosowanie sprzęgła hydraulicznego eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp –sprzęgło hydrauliczne powoduje niezależne działanie poszczególnych obiegówi niezakłóconą pracę pomp (pompy nie zakłócają się wzajemnie). Dodatkową funkcją sprzęgła jest odmulanie układu i odpowietrzanie. Sprzęgło hydrauliczne chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (korozja niskotemperaturowa).

  B U D O W A

  Sprzęgło hydrauliczne SHE składa się z:

  - zbiornika pionowego w kształcie cylindra ze stożkowymi dennicami (łatwiejsze odpowietrzanie i odmulanie)

  - 4 króćców przyłączeniowych lub flansz PN16 zależnie od wielkości;

  - górnego króćca mufowego ⅜’’ z zamontowanym odpowietrznikiem;

  - dolnego króćca ½’’z zamontowanym zaworem spustowym;

  - odmulacza (wewnątrz w dolnej części sprzęgła poniżej 2 króćców przyłączeniowych współosiowych);

  - rurki pomiarowej wewnątrz górnej części sprzęgła (do ewentualnego zamontowania czujnika pomiarowego);

  - wersja ocieplona: ocieplenie pianką PUR 0,025W/mK, wełną mineralną (wersje flanszowe) lub otuliną solarną (wersja SHE 28-OC);

  - wersja ocieplona: płaszcz zewnętrzny –tkanina syntetyczna(brak dla wersji SHE 28-OC);

  - wersja flanszowa: dodatkowa przegroda separacyjna pomiędzy zasilaniem i powrotem;

  - wersja SHE-SMi SHE-CD: dodatkowy neodymowy separator magnetyczny umieszczony w koszyczku zamontowanym na zaworze spustowym

  D Z I A Ł A N I E

  Sprzęgło hydrauliczne oddziela obieg kotłowy od obiegu grzewczego. Wyróżnia się 3 podstawowe przypadki pracy sprzęgła:

  - zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest równe ilości ciepła jakie wytwarza kocioł. W tej sytuacji ilość czynnika grzewczego wytwarzanego przez kocioł jest równa ilości odbieranej przez obieg grzewczy;

  - zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł (zawory termostatyczne na grzejnikach są przymknięte). W tej sytuacji część czynnika grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia;

  - zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł. W tej sytuacji pompy instalacji grzewczej podmieszają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła.Praca sprzęgła odbywa się automatycznie bez konieczności regulacji. Rozruch kotła odbywa się przy zamkniętym przepływie obiegu grzewczego, co powoduje ochronę kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (ochrona przed korozją niskotemperaturową).

  M O N T A Ż

  Sprzęgło hydrauliczne należy montować pionowo (odpowietrznik automatyczny musi być pionowo w górnej części sprzęgła) za pomocą śrubunków.Króćce przyłączeniowe o większym rozstawie osi (H1) służą do przyłączenia obiegu kotłowego (kocioł lub kotły) –górny jest oznaczony czerwoną strzałką „do sprzęgła” (należy zamontować go do zasilania kotła), natomiast dolny niebieską strzałką „od sprzęgła” (należy zamontować go do powrotu wody do kotła). Króćce przyłączeniowe do podłączenia obiegu grzewczego mają mniejszy rozstaw osi (H2). Górny jest oznaczony czerwoną strzałką „od sprzęgła” i należy zamontować go do zasilania obiegu grzewczego, natomiast dolny jest oznaczony niebieską strzałką „do sprzęgła” i należy zamontować go do powrotu wody z obiegu grzewczego

  E K S P L O A T A C J A

  Sprzęgło należy okresowo (najlepiej raz do roku po sezonie grzewczym) opróżniać z mułów i osadów. Sprzęgło odpowietrza się samo za pomocą odpowietrznika automatycznego . Należy utrzymywać je w czystości w stanie niezawilgoconym, unikać przecieków na połączeniach.Stosować wyłącznie do instalacji kotłowych i grzewczych o parametrach: mocy,przepływie czynnika grzewczego, temperaturze maksymalnej, ciśnieniu maksymalnemu nie przekraczających parametrów podanych w karcie katalogowej sprzęgła.

  Корзина 0