Acard 75 мг 30 табл. сердце ацетилсалициловая кислота#товара: 9897089992

Все товары продавца: _dyzurna_

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Код производителя 6725

Название Acard 75 mg

Персонаж таблетки

Производитель Polpharma

name Счет-фактура

name Я выставляю счет-фактуру НДС

Количество 100 штук

 • Количество
 • Доставка до Калининграда 592 руб
 • Доставка по РФ рассчитывается менеджером после оформления заказа

 • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

  Acard® 30 tabletek dojelitowych

  Opis

  Lek Acard 75 mg, w postaci tabletek dojelitowych zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

  Wskazania

  Lek Acard stosuje się:

  w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;

  w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;

  w niestabilnej chorobie wieńcowej;

  w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;

  po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;

  w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;

  u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;

  w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;

  w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

  Substancja czynna: acidum acetylsalicylicum

  Skład

  1 tabletka dojelitowa zawiera:

  75 mg substancji czynnej kwasu acetylosalicylowego

  pozostałe składniki to: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.

  Dawkowanie

  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Acard. Lek Acard dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.

  Stosować doustnie.

  Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletka (75 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletka dojelitowa leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

  W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie. Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.

  Przeciwwskazania

  Nie stosować leku Acard:

  jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

  jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;

  jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

  jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek, wątroby);

  jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech);

  jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży);

  jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

  u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

  Ostrzeżenia

  Nie stosować leku Acard:

  jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

  jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;

  jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

  jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek, wątroby);

  jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech);

  jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży);

  jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

  u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

  Przedawkowanie

  W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, a w przypadku ciężkiego zatrucia, pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

  Pierwszymi objawami zatrucia są: szumy uszne, przyspieszenie oddechu, gorączka, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne.

  W cięższych przypadkach mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie, śpiączka.

  Działania niepożądane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu. Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego występowały:

  Często (u 1 do 10 na 100 osób):

  objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha.

  Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

  stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;

  przemijające zaburzenia czynności wątroby.

  Rzadko lub bardzo rzadko:

  poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość).

  Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

  ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania);

  zaburzenia czynności nerek;

  zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

  Ponadto występowały:

  zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania);

  reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego (w tym astma);

  zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia;

  krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  Interakcje z innymi lekami

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Nie stosować jednocześnie leku Acard:

  z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

  z ibuprofenem.

  Można stosować lek ACARD po uprzedniej konsultacji z lekarzem z lekami wymienionymi poniżej:

  z lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);

  z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym salicylanami;

  z lekami stosowanymi w dnie moczanowej (np. probenecyd, benzbromaron);

  z lekami przeciwcukrzycowymi

  doustnymi (np. tolbutamid, glibenklamid) oraz insuliną;

  z lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna);

  z lekami stosowanymi w leczeniu depresji i lęków (np. fluoksetyna, paroksetyna);

  z lekami moczopędnymi (np. furosemid);

  z glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo;

  z lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. enalapryl, kaptopryl);

  z kwasem walproinowym (lek przeciwpadaczkowy);

  z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień;

  z digoksyną (lek nasercowy).

  Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

  Prowadzenie pojazdów

  Lek Acard nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Ciąża i laktacja

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Lek Acard można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka. Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

  ZawartośćOpakowanie zawiera 30 tabletek dojelitowych.

  Sposób przechowywania15°C - 25°C

  Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFA WARSZAWA

  Pozwolenie: MZ 6725

  Корзина 0